Astro Wijzer

Zon in Ram [ Planeten in de sterrenbeelden ]

De Zon bepaalt je identiteit, je ego en jouw rol in de wereld. De zon vertegenwoordigt je “kern”. Dat wat je echt bent. Je Sterrenbeeld is het teken waarin jouw Zon zich bevindt op het moment dat je geboren wordt.

IDENTITEIT: De eigen individualiteit ontdekken.

Zon in Ram – Privé – In jouw relaties met anderen verwacht je met respect bejegend te worden en verfoeit het gecommandeerd te worden. Je functioneert het beste wanneer je leiderschap onbetwist is. Je houdt van relaties die de nodige opwinding bieden, terwijl je toch ook graag je vrijheid en onafhankelijkheid behoudt. Anderzijds kun je tamelijk naïef en romantisch zijn. Je vindt het heerlijk om te rivaliseren in relaties en moet niets van gevlei hebben. Misschien zie je jezelf graag als een ridder in blinkende wapenrusting, of anders wel als een pionier in een of ander opzicht. Je bent direct in je manier van doen en spreidt jeugdige charme ten toon, maar je kunt ook enigszins in jezelf opgaan.

Of je relaties harmonieus zijn, hangt meestal af van het feit of je leert dingen van andermans standpunt te zien. Vrouwen met deze invloed kunnen de trekken ervan projecteren en zullen zich dan aangetrokken voelen tot mannen met de beschreven eigenschappen. Mannen zullen ernaar neigen op een nogal adolescente manier hun mannelijke waardigheid hoog te houden. De grootste transformaties in je leven doen zich voor, wanneer je leert je individuele aard te poneren.

Zon in Ram – Werk – Lag het aan jou, dan was je het liefst een leider. Bij veel van wat je onderneemt gaat het er voor jou om dat je het initiatief neemt en dingen entameert vóórdat anderen het doen. Het zit niet in je aard om bevelen aan te nemen en kun je ze niet zelf geven, dan doe je het liever op eigen houtje. Je behoefte aan onafhankelijkheid dient gerespecteerd te worden, wil je beroepsmatig gedijen.

Op je best ben je een onbevreesde innovator, die bereid is risico te nemen teneinde doelen op de korte termijn te realiseren. Op je slechtst ben je impulsief en koppiger dan koppig. Streef ernaar zelfbevrediging te ontlenen aan pionierswerk. Dikwijls is het volstrekt in orde om je zelf op de eerste plaats te stellen. Mensen hebben tenslotte iemand nodig die ze kunnen volgen. Enkele van je grootste levensbeproevingen doen zich voor wanneer je je in je individualiteit bedreigd voelt. Op zulke momenten zul je echter rijpen, wanneer je je jeugdige zelfgerichtheid ondergeschikt weet te maken aan het besef dat je een leider bent.


Deze beschrijving van je zonneteken Ram is slechts een heel klein stukje uit de professionele grote horoscopen van meer dan 40 bladzijden dik die je bij Superhoroscoop.nl kan bestellen. De verklaringen in de horoscooprapporten die je bij ons kan bestellen zijn vele, vele malen uitgebreider.