De zgn. “Nieuwe Wereldorde”? Het begon in 2012 met Uranus en Pluto

De Nieuwe Wereldorde

Misschien kan je 2012 nog wel herinneren als het jaar van de “Maya kalender”.

Volgens vele specialisten gaf de Maya Kalender aan dat 2012 het einde van een cyclus zou zijn die maar liefst zo’n 40.000 jaar geduurd zou hebben. Het einde van de wereld was in zicht. Of op z’n minst het einde van de wereld zoals we haar eeuwenlang gekend hadden.

Maar… 2012 kwam… en ging weer.

De sceptici juichten, mensen die ernaar uit gekeken voelden zich laat ik maar zeggen in de steek gelaten. Het wereldbeeld leek zich in de daarop volgende jaren niet te veranderen.

2012 het startschot voor de Nieuwe Wereldorde?

Toch gebeurde er vanaf begin wel degelijk wat. Uranus en Pluto vormden in de drie jaar daarna maar liefst zeven keer een aspect met een hoek van 90 graden. Dit zijn momenten waarop er spanning ontstaat tussen twee verschillenden energieën.

Uranus vierkant Pluto

Wie zijn Uranus en Pluto? Uranus is de planeet die staat voor vrijheid, en het volk. Uranus bevond zich in 2012 en de jaren daarna in Ram, teken van individualiteit. Pluto transformeert alles wat zich in de schaduw bevindt en brengt dit in het licht. Pluto bewoog door het teken Steenbok. Het teken van banken, overheden, het establishment en controle.

Je kan je wellicht wel voorstellen dat een serie clashes tussen controle en vrijheidsdrang een proces in gang kan zetten dat uiteindelijk niet meer omkeerbaar is. Buigen of barsten.

Het is nu 2022 en als je ook maar een beetje wakker bent kan je de druk ervaren. Vanuit de overheid een steeds grotere behoefte aan controle van de massa en het individu waarbij digitale middelen en propaganda blijkbaar de tools zijn die voor het gewenste succes  moeten zorgen.

Aan de andere kant bij een steeds groter groeiende groep mensen een sterke drang om niet toe te geven aan deze druk.

En de “agenda” wordt steeds duidelijker. 2030 zal het jaar van de Nieuwe Wereldorde moeten worden. De Verenigde Naties in de rol van een Wereld Regering.

Astroloog Jonathan Cainer

Op 10 september 2012 noteerde ik een voorspelling van astroloog Jonathan Cainer, een Engelsman.

Deze een aantal jaren geleden overleden Jonathan was voor veel van zijn landgenoten de bekendste astroloog. Hij publiceerde in bekende dagbladen in het hele Gemenebest. Elke dag schreef hij een korte analyse van de stand van de planeten. En hij was meestal “spot on.

Op die dag schreef hij het volgende:

Uranus and Pluto are engaged in a long, complex 'square dance'. It has them forming right angles, then slipping out of alignment, seven times between 2012 and 2015. The song they're making us move to is all about the collapse of established beliefs and traditional institutions. Hence the economic upheaval we've seen worldwide and hence, too, the reason that some folk fear the changes we're seeing are happening too fast and will cause too many to fall over.

Jonathan Cainer

Ik denk niet dat hij zich toen de gigantische impact van deze wat hij noemde square dance heeft kunnen voorstellen.

Dat is het probleem van de astroloog. Je ziet de energieën, maar je ziet niet de uiteindelijk vorm waarin zich deze energieën zich manifesteren.

Meer over de Nieuwe Wereldorde...

Over Jaap Spiering

Over Jaap Spiering

Een transiterende Noordelijke Maansknoop over mijn natal Zuidelijke Maansknoop. Het was 2014 en toen verdween ook het laatste van alles dat al verdwenen was; mijn werk. "Horoscopen" zei iets in mijn hoofd, "maak een website over horoscopen..." Ik had geen keus en zo ontstonden Horoscoopgids.nl en 1Horoscoop.nl, de voorlopers van Superhoroscoop.nl. Ik vertrok daarna naar Australië, leefde daar van het maken van horoscopen en de rest is geschiedenis.

Deel deze post

Lees ook alle andere posts