Linkpartners

De sites die in Superhoroscoop.nl als link zijn opgenomen staan niet onder het beheer van Superhoroscoop.nl. Derhalve doet Superhoroscoop.nl geen enkele toezegging van welke aard dan ook betreffende de inhoud van sites van derden.

Het enkele feit dat Superhoroscoop.nl een link met een andere site in haar site opneemt houdt geen ondersteuning, goedkeuring, sponsoring of gelieerdheid zijdens Superhoroscoop.nl in met betrekking tot die site van derden, noch met de eigenaars ervan of de providers ervan.

Superhoroscoop.nl heeft deze links uitsluitend opgenomen voor uw gemak. Superhoroscoop.nl heeft de informatie, de software en de producten op die sites niet getest en doet derhalve geen enkele toezegging met betrekking daartoe. Er zijn risico’s verbonden aan het gebruiken van informatie, software en producten die op het internet worden aangeboden, en Superhoroscoop.nl raadt u aan om kennis van die risico’s te nemen voordat u wat dan ook via het internet opvraagt, in gebruik neemt, zich daarop baseert of koopt.